Skip to main content

Facilitering och workshopledning

Facili…vad?

Facilitering är ett förhållningssätt eller en filosofi som främst handlar om att underlätta processer och samarbete i grupper genom att skapa psykologisk trygghet i en miljö som gör det möjligt att föra respektfulla samtal och dialoger. Det handlar också om att skapa delaktighet och säkerställa att alla deltagare kommer till sin rätt och att  kompetenser och erfarenheter hos alla individer tillvaratas. Som facilitator är det självklart att se olikheter hos individer som berikande och medvetet avsätta tid för reflektion och driva processer framåt. Som facilitator förhåller jag mig alltid neutral till sakfrågan och deltagarna. Min roll är att återspegla gruppen och lägga egna eventuella åsikter i sakfrågan åt sidan. 

”…skapa delaktighet och tillvarata alla deltagares kompetenser och erfarenheter…”

Facilitering av workshops

Vill du bjuda in till ett arbetsmöte som säkerställer deltagarnas fulla närvaro, delaktighet, engagemang och kreativitet. Och som samtidigt leder till samarbete och konkreta resultat?

Då ska du anlita mig för att planera, förbereda, genomföra och följa upp din nästa workshop. Med en gedigen verktygslåda, en mindful miljö och variation av upplägg som går i linje med hur hjärnan fungerar, skapar vi tillsammans ett tillfälle som du och dina medarbetare och/eller samarbetspartners ska längta till.

Vi enas tidigt om mötets både direkta och indirekta syfte och önskade resultat. Därefter tar jag fram en detaljerad mötesplan och tillhandahåller material och mötesteknologi vid själva mötestillfället. Efter mötet sammanställer jag resultatet i ett attraktivt format. Jag följer också alltid upp de workshops som jag har faciliterat för att säkerställa att resultatet omvandlas i handling. 

Vill du att den tid som dina mötesdeltagare lägger på nästa workshop är väl investerad tid och leder till samarbete och goda konkreta resultat? Då kan du med fördel överlåta ansvaret för planering och genomförande till mig. 

Projekt- & processledning

Söker du en erfaren och professionell projekt- eller processledare för utveckling av din ledningsgrupp, projektgrupp eller hela din organisation? Jag har över 25 års erfarenhet av att leda både stora och små utvecklingsprojekt- och processer.

Jag har väldokumenterade erfarenheter och goda referenser från både näringsliv och offentliga verksamheter. Min utgångspunkt är det mänskliga mötet och det förtroendefulla samtalet i kombination med en enkel och tydlig kommunikation i alla led och på alla nivåer.

Det är aldrig en linjär process att gå från ett nuläge till ett önskat läge, men jag har genom åren övat på och lärt mig hur vi på bästa sätt kan hantera det oväntade och oförutsägbara som alltid dyker upp. Det spelar ingen roll hur detaljerade planer vi har tagit fram eller hur mycket framförhållning vi har. Det finns alltid element av osäkerhet. Ibland behöver jag hjälpa till med att ta ut en helt ny riktning. Oavsett vad lovar jag att vara med er hela vägen i mål. Om ni har goda avsikter, värderingar som överensstämmer med mina och rätt attityd ger jag just ert projekt eller process min fulla uppmärksamhet.

VD- och chefsstöd

Rollen som VD eller chef blir många gånger övermäktig. Kanske räcker varken tiden eller tankekraften till? Kanske vill du bara ha en neutral och senior person som du lyfta vardagliga ledarskapsproblem som dyker upp. 

Jag kan bistå dig med att planera, strukturera och organisera ditt arbete. Jag föreslår metoder och presenterar olika arbetssätt. Jag hjälper dig också att visualisera en många gånger komplex verklighet om det skulle behövas samt är ditt bollplank och din samtalspartner. 

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig!