Skip to main content

Ta kontrollen över er möteskultur

Nu är det dags att gå från ord till handling. I årtionden har människor och organisationer beklagat sig över att det pågår alldeles för många och alldeles för dåliga möten på våra arbetsplatser. Möten som är riktiga energitjuvar och som många gånger inte leder till annat än ren och skär frustration.

Vi behöver på allvar engagera oss för att utveckla hållbara möteskulturer i våra organisationer. Möteslabbet vill vara din partner i det strategiska utvecklingsarbetet. Jag erbjuder en bred och tydlig process som bygger på delaktighet, engagemang och samarbete. Vi inleder med en kartläggning av nuläget för att sedan arbeta fram en konkret plan med utvecklings- och  utbildningsinsatser för att hjälpa er att nå önskat läge.

”Jag vill bidra till energifyllda möten där alla deltagare ges möjlighet att tänka fritt, klart och kreativt”

Det är vid det här laget allmänt känt att de psykiska ohälsotalen ökar av en allt mer stressig vardag där tiden inte räcker till alla måsten. Parallellt med detta lever vi dessutom ett betydligt mer stillasittande liv än någonsin. Både på jobbet och på vår fritid. Redan nu är risken alarmerande hög för individers hälsa, men också för att ogenomtänkta beslut fattas som för alltid kommer påverka vår värld.

Jag vill bidra till energifyllda möten där alla deltagare ges möjlighet att tänka fritt, klart och kreativt. Att de känner engagemang och mening och börjar längta till mötena på jobbet. För det är ingen osanning att mänskliga samtal och möten kanske är ett av de mest kraftfulla verktyg vi har att för att driva utvecklingen av oss själva och vår värld framåt. 

Vill du vara med och förbättra möteskulturen på din arbetsplats? Hör av dig till mig så gör vi något riktigt bra tillsammans!