Vill du bli en bättre workshop- och processledare?

Sedan våren 2020 har jag utvecklat en ny utbildning i facilitering av digitala workshops för dig som vill fylla på verktygslådan kring den interaktiva delen i digitala möten.

Jag ger i första hand skräddarsydda utbildningar baserat på deltagarnas förförståelse och specifika intresseområden. Den tid vi investerar tillsammans ska alltid vara välinvesterad tid. Kontakta mig så berättar jag mer om hur processen går till och skräddarsyr därefter ett upplägg för just din grupp eller organisation. 

”…säkerställa deltagarnas fulla närvaro, engagemang, kreativitet och samarbete…”

Så leder du framgångsrika digitala workshops

Tid: 3,5 h
Deltagare: 3 – 12 personer

Sedan våren 2020 erbjuder jag en ny utbildning i digital facilitering och den vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper och fylla på din verktygslåda när det kommer till att skapa delaktighet, engagemang och samarbete även i digitala workshops. Jag delar med mig av mina samlade erfarenheter och ger dig konkreta tips och facilitatorns viktigaste digitala verktyg och metoder.

Tveka inte att dra ihop ett gäng kollegor eller andra samarbetspartners och utveckla era kompetenser. Utbildningen ges av Caroline Stenfelt, IAF certifierad professionell facilitator och grundare av Möteslabbet.

Mötesfaciliteringens grunder

Tid: 4-6 h
Deltagare: 3 – 15 personer

Vill du bli en bättre mötesledare? I denna grundutbildning lär du dig konsten att entusiasmera, involvera och engagera dina mötesdeltagare. Du får lära dig grunderna i gruppsykologi och facilitatorns viktigaste grundläggande verktyg. Hur du planerar, förbereder, genomför och följer upp workshops som ger konkreta resultat. Du får kunskaper om den senaste mötesteknologin, grafisk visualisering, en mängd inspirerande mötesmetoder, idéer kring hur du kan genomföra digitala möten, möten utomhus och möten i rörelse.

Tveka inte att dra ihop ett gäng kollegor eller andra samarbetspartners och utveckla era kompetenser. Utbildningen ges av Caroline Stenfelt, IAF certifierad professionell facilitator och grundare av Möteslabbet.

Projekt- och processledning med en facilitativ approach

Tid: 6-8 h
Deltagare: 3 – 15 personer

Även om möten och workshops många gånger utgör en stor del av projekt- eller processledarens vardag så är det inte allt. Du ska även kommunicera med dina projektmedlemmar och andra samarbetspartners mellan era möten och workshops. Kommunikation är a och o i alla led och på alla nivåer. I denna utbildning antar vi ett brett perspektiv och lär oss mer om projekt- och processledning och olika framgångsrika verktyg och tekniker kopplade till det. Du får lära dig grunderna i projekt- och processledning med en facilitativ approach och hur du planerar, förbereder, genomför och följer upp projekt på hjärnans villkor.

Tveka inte att dra ihop ett gäng kollegor eller andra samarbetspartners och utveckla era kompetenser. Utbildningen ges av Caroline Stenfelt, IAF certifierad professionell facilitator och grundare av Möteslabbet.

Hjärnsmarta workshops och utvecklingsprocesser.

Hälsa på

Möteslabbet AB
Kronobergsgatan 5
352 33 Växjö