Skip to main content

Utbildningar och workshops utomhus

Jag har sedan länge eftersträvat att ha såväl rörliga inslag som utomhusförlagda delar på de workshops som jag leder. I och med pågående pandemi har jag tagit detta ett steg vidare.

Under två heldagar i början på juni hade jag förmånen att utbilda åtta utbildningsledare på Region Kronoberg i facilitering och processledning.

När vi påbörjade planeringen i mars visste vi inte alls hur läget skulle se ut och därför planerade vi både för ett digitalt upplägg och ett annat upplägg som primärt skulle förläggas utomhus. Vi bokade också en för antalet deltagare generöst tilltagen lokal att ha som back-up.

Lyckligtvis gick det att genomföra stora delar av utbildningen utomhus och delar av tiden var vi också i rörelse i form av olika walkshops.

Jag vill verkligen slå ett slag för att tänka en extra gång kring vilken typ av miljö du väljer för dina workshops och utbildningar. Inslag av walkshops är mycket uppskattat och med dagens moderna teknologi kan du använda dina digitala samarbetsverktyg via mobilen och det finns också små whiteboards ”to go” som med fördel kan användas.

Som hyresgäst till Castellum har Möteslabbet dessutom tillgång till ”Work Out”-området på I11 i Växjö.  Jag hoppas innerligt att denna typ av utomhusmiljö kommer att bli ett allt mer vanligt inslag i våra omgivningar. Och även om du inte har en ”anpassad” utomhusmiljö så finns det gott om platser att utforska för detta ändamål. På utbildningen här i Växjö gick vi till exempel runt sjön Trummen och hade delar av utbildningen både i Linnéträdgården och i den lummiga trädgården vid Italienska palatset. Det är bara fantasin som sätter gränser.

Kreativa lösningar, Utbildning, Utomhusmöten, Walkshop, Workshops

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *